Чт. Лип 25th, 2024

Забезпечення безпеки платіжних даних: Розгортання стандарту PCI DSS

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — це міжнародний стандарт безпеки даних, який встановлює вимоги до організацій, що зберігають, обробляють або передають дані власників платіжних карток. Розроблений з метою зниження ризику шахрайства та забезпечення захисту платіжної інформації від несанкціонованого доступу.

Стандарт складається з 12 основних вимог, які об’єднані в шість груп. Ці вимоги охоплюють широкий спектр заходів безпеки, включно з:

 • Створення та підтримка захищеної мережі: Включає встановлення брандмауерів та нестандартних налаштувань системи для захисту даних платіжних карток.
 • Захист зберіганих даних власника картки: Потребує зашифрування зберіганих даних платіжних карток та інші методи захисту.
 • Забезпечення захисту переданих даних: Це стосується безпечної передачі даних через відкриті мережі, наприклад, через інтернет.
 • Використання системи захисту від шкідливих програм і антивірусних програм: Вимагається регулярне оновлення антивірусного програмного забезпечення.
 • Розробка та підтримка безпечних систем та додатків: Включає вимоги до розробки та оновлення програмного забезпечення.
 • Обмеження доступу до даних платіжної картки: Вимагається, щоб доступ до даних мав лише авторизований персонал.
 • Ідентифікація та автентифікація доступу до системних компонентів: Включає використання унікальних ідентифікаторів для кожного користувача.
 • Фізичний захист даних: Вимагає захисту фізичних місць, де зберігаються дані.
 • Відстеження та моніторинг доступу до мережевих ресурсів та даних платіжної картки: Забезпечення аудиту та ведення журналів.
 • Тестування безпеки систем: Регулярне тестування безпеки систем та процесів.
 • Політика безпеки інформації: Розробка та впровадження політики інформаційної безпеки.

Дотримання стандарту PCI DSS є обов’язковим для всіх організацій, що працюють з платіжними картками, незалежно від їх розміру чи обсягу операцій. Виконання цих вимог допомагає знизити ризик втрати даних та посилює довіру споживачів до систем платіжних карток.

Щоб отримати сертифікат ISO 27001 в Україні, вам необхідно пройти кілька важливих кроків, які забезпечать відповідність вашої системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) міжнародним стандартам. Ось основні етапи цього процесу:

 • Ознайомлення зі стандартом ISO 27001: Перш за все, вам потрібно глибоко зрозуміти вимоги стандарту ISO 27001, який включає принципи безпеки інформації та рекомендації щодо їх впровадження.
 • Розробка політики безпеки інформації: Необхідно розробити та документально оформити політику безпеки інформації, яка буде відображати зобов’язання вашої організації щодо захисту інформації.
 • Оцінка ризиків: Ви маєте ідентифікувати та оцінити ризики для інформаційної безпеки, щоб визначити потенційні загрози для ваших інформаційних активів і вибрати відповідні заходи контролю для їх мінімізації або усунення.
 • Впровадження СУІБ: Після оцінки ризиків необхідно впровадити систему управління інформаційною безпекою, яка включає процеси, процедури та контролі, що забезпечують захист інформаційних активів.
 • Проведення внутрішнього аудиту: Ви маєте провести внутрішній аудит СУІБ, щоб переконатися у її ефективності та відповідності вимогам стандарту ISO 27001.
 • Вибір сертифікаційного органу: Необхідно вибрати акредитований сертифікаційний орган (compliance-control.ua), який має право проводити сертифікаційні аудити та видачу сертифікатів ISO 27001 в Україні.
 • Проходження сертифікаційного аудиту: Сертифікаційний орган проведе зовнішній аудит вашої СУІБ, щоб перевірити її відповідність вимогам стандарту. Якщо аудит пройдено успішно, вам буде видачений сертифікат ISO 27001.
 • Підтримка та постійне вдосконалення: Після отримання сертифіката важливо підтримувати та постійно вдосконалювати системи.


Related Post