Права людини є фундаментальними принципами, які визнаються у всьому світі і гарантуються різними міжнародними та національними законами. Вони гарантуються кожній людині, незалежно від її раси, статі, релігії, соціального статусу або інших характеристик. Дотримання прав людини дає змогу суспільству жити гідно, згідно до демократичних принципів.

Права людини, як детально описано на UkrExpert, включають в себе широкий спектр політичних, економічних, соціальних і культурних прав. Основні з них викладені  в Декларації прав людини, яка була прийнята в 1948 році. Вони включають в себе право на життя, свободу переконань, отримання освіти, релігійну свободу та інші.

mg5brSHiIZdBNY3Dn8mI69p-_P--IsKtK_odL3PFatlt9-waoDHGi_D1jfwAcjlfkG08AtxzHO3a70Mm5vbzx_oI9_fDFFDOXxkTDHFlnovK7UCUVMytPuJL4zdhuuJHYMrwNUpsnHkojZc0SUkkcFw

Alt: Що відноситься до особистих прав людини?

Що таке особисті права людини – детальне пояснення

Особисті права людини є невід’ємними. Вони гарантують, що кожна людина може вільно розвиватися, виражати свої переконання і жити відповідно до власних цінностей. До них належать:

 • Право на життя. Кожна людина має право на життя і захист від насильства чи небезпеки для життя;
 • Право на особисте життя. Воно гарантує, що особисті дані, комунікації та приватні справи кожної людини залишаються конфіденційними і захищеними від незаконного втручання;
 • Право на свободу думки, совісті та релігії. Людина гарантовано може вільно виражати свої думки, переконання та релігійні переконання без будь-якої дискримінації чи переслідування, в якій би країні світу не проживала;
 • Право на свободу висловлювання. Всі громадяни можуть вільно виражати свої думки, ідеї та переконання без обмежень чи цензури;
 • Право на справедливий суд. У випадку порушення громадянином закону діє презумпція невинності, а судовий процес має бути відкритим та справедливим, з допуском до нього преси та правоохоронців;
 • Право на особисту безпеку. Ним гарантовано, що кожен громадянин захищений від будь-яких форм насильства чи загрози безпеці, що переслідування та намагання завдати шкоди життю та здоров’ю є протиправними.

Особисті права людини в конституції України

Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року, визначає основні принципи та норми, які гарантують права та свободи громадян. Особисті права людини в Конституції України забезпечуються рядом статей:

 • Стаття 21. Визначає, що всі люди на території України є рівними щодо прав і свобод, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних поглядів, релігії, статі, мови, національного чи соціального походження, майнового стану, місця проживання та інших ознак;
 • Стаття 24. Гарантує рівні права усіх громадян перед законом, рівність громадянських свобод;
 • Стаття 27. Гарантує право на життя кожної людини. Смертна кара заборонена;
 • Стаття 28. Надає право право на особисту недоторканність, що охоплює заборону піддавати людину медичним, науковим та іншим дослідам без вільної згоди;
 • Стаття 53. Гарантує право на освіту, яка є обов’язковою та безкоштовною, визначає, що повна середня освіта є обов’язковою;
 • Стаття 55. Ця стаття гарантує право кожного на судовий захист своїх прав і свобод.

Висновок

Особисті права людини визнаються всесвітньою спільнотою як найважливіші стандарти, які має дотримуватися кожна держава, забезпечують захист індивідуальної свободи, визнають право на особисту недоторканість та захист від будь-якої форми дискримінації. Також вони сприяють формуванню справедливого, толерантного та гуманного суспільства, де кожна особа може жити вільно та безпечно. Захист особистих прав є необхідною умовою для побудови сучасного демократичного суспільства та забезпечення сталого розвитку.